Totalentrepenör med kunden i fokus

Svekon

Johan Eriksson, VD på Ortic, och Bengt Arén, konstruktör på Svekon, tillsammans med den unika lyktstolpen.

Världsunik produktion av stolpar i Borlänge

Genom ett samarbete mellan Borlängeföretagen Svekon, Ortic och Northcone tas morgondagens lyktstolpar fram. En ny innovativ
konstruktion gör stolpen både hållbar och miljövänlig.

Det här är ett otroligt spännande projekt och jag är väldigt stolt över att vi har lyckats med hela den här utvecklingsresan lokalt. Det visar verkligen på den kraft som finns i Borlänges näringsliv, säger Bengt Arén, konstruktör hos Svekon i Borlänge.

Företaget Northcone är de som utvecklat och nu saluför de nya lyktstolparna.

– Vi på Northcone är väldigt stolta över att vi fått till produktionen, som är unik i sitt slag, men framför allt att vi kan erbjuda marknaden en superprodukt som borde finnas i varje gathörn, säger Anders Blomqvist, produktchef på Northcone.

Bakom utformningen av produktionen står Northcones systerföretag Ortic, som har
levererat unika rullformnings-lösningar från Borlänge sedan 1984. Med sin patenterade 3D-teknik möjliggör de den unika och automatiserade produktionen.

– Vi har tagit fram en världs-unik maskin för den här produktionen. Produkten blir rullformad i konisk form, och svetsas sedan automatiskt direkt i rullformningsmaskinen, förklarar Johan Eriksson, VD på Ortic.

Svekon – den lokala utvecklingspartnern

Till sin hjälp för att utveckla och konstruera både maskinerna och den nya lyktstolpen har de två företagen anlitat Svekon, som specialiserar sig på produktutveckling.

– Jag är oerhört glad över att vi kan lösa detta lokalt. Det ger en mer personlig kontakt som jag ofta tycker är bra för projektet. Men också för att det brukar gå snabbare utan långa transporter, vilket är bra både för oss och miljön, säger Bengt Arén.

En hållbar och miljövänlig stolpe

Just miljöaspekten är också en viktig del av slutprodukten. Northcones nya lyktstolpar är idag unika när det gäller låg materialåtgång och lång livslängd. Stolparna rullformas av tunt stål med en beläggning av Magnelis, vilket ger en väldigt hållbar stolpe, både när det gäller livslängd och klimatavtryck. Produkten, som nu finns i många av Sveriges kommuner, fortsätter ständigt att utvecklas.

– När det gäller själva produkten vidareutvecklar vi den hela tiden och just nu jobbar vi väldigt intimt med Svekon för att utveckla fler varianter av armar till stolpen, det vill säga den del i toppen som håller själva arma-turen, säger Anders Blomqvist.

Anders Blomqvist, produktchef på Northcone, med delar från olika modeller av den nya lyktstolpen.

Anders Blomqvist, produktchef på Northcone, med delar från olika modeller av den nya lyktstolpen.

Att vi har ett långt och framgångsrikt samarbete med Svekon gör vårt arbete enklare. De känner väl till våra behov, och det är viktigt tycker jag.”

Långvarigt samarbete

För både Ortic och Northcones del har samarbetet med Svekon pågått under många år. Något som kommit att bli en naturlig del av processen, menar både Johan Eriksson och Anders Blomqvist:

– Att vi har ett långt och framgångsrikt samarbete med Svekon gör vårt arbete enklare. De känner väl till våra behov, och det är viktigt tycker jag, säger Johan Eriksson. Anders Blomqvist instämmer:

– Svekon har varit med från början och följer nu med oss på resan i att vidareutveckla produkten. Att fortsatt kunna bolla saker och arbeta med Svekon är värdefullt för oss. De vet vad det handlar om och det gör arbetet smidigt och effektivt.

Fakta Svekon

Denna annons publicerades i Lokalt i v. 1 2023

Facebook
Twitter
LinkedIn